Krzysztof Gronu¶ - sędzia I kategorii

Krzysztof Gronu¶

- sędzia ATS I kategorii,
- członek PZST,
- sędzia zawodowy PZST,
- członek ISTD w stopniu member

tel. kontaktowy:
501-489-027
dom.12-6421852